ขอใบเสนอราคา

โทร: 02 6321151

สายด่วน: 086 3353829

LINE ID: nexgendltgps

Nexgen GPS ติดตามรถ


อุปกรณ์ GPS ติดตามรถ เชื่อมต่อกับเครื่องรูดบัตรใบขับขี่
ตรงตามมาตรฐานของ-กรมการขนส่งทางบก

GPS กรมการขนส่งทางบก

กรมการขนส่งทางบก ประกาศให้ รถบรรทุก ตั้งแต่ 10 ล้อขึ้นไป และ รถโดยสารสาธารณะทั้งหมด ต้องติดตั้งอุปกรณ์ gps ติดตามรถ และเป็นรุ่น gps กรมขนส่ง ที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้น ก่อนนำรถมาจด/ต่อทะเบียน ตั้งแต่ 25 มกราคม 2559 เป็นต้นไป ทางบริษัท เน็กซ์เจ้น โมบาย จำกัด ได้การรับรองจาก กรมการขนส่งทางบก ให้เป็นผู้จำหน่ายและบริการติดตั้งอุปกรณ์ gps ติดตามรถ เลขที่ใบรับรอง 098/2559 และ 136/2559


ช่วงเวลาสำหรับรถที่อยู่ในการประกาศควบคุมของกรมการขนส่งทางบกที่ติดตั้ง GPS ก่อนวันที่ 25 ม.ค.2559

ประเภทของรถตามประกาศ พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
รถบัส 2 ชั้น ต้องติดตั้ง GPS พร้อมเครื่องรูดบัตรใบขับขี่ทันทีทั้งรถใหม่และรถเก่า
รถโดยสารสาธารณะทุกมาตรฐาน รวมถึงรถตู้ป้ายทะเบียนพื้นเหลือง (ยกเว้นรถขนาดเล็กเช่น รถสองแถว รถสามล้อ) เชื่อมต่อข้อมูล GPS เข้าศูนย์ข้อมูลของกรมขนส่งฯ * ข้อยกเว้นกรณีไม่ต้องติดตั้ง GPS รุ่นที่พร้อมต่อกับเครื่องรูดใบขับขี่ถ้าสามารถเชื่อมต่อข้อมูล GPS เข้าศูนย์ข้อมูลของกรมขนส่งฯได้ สามารถใช้เครื่อง GPS เดิมที่ติดตั้งอยู่แล้วได้ ติดตั้ง GPS พร้อมเครื่องรูด
ใบขับขี่
รถหัวลาก (ส่วนบุคคล และ ไม่ประจำทาง) เชื่อมต่อข้อมูล GPS เข้าศูนย์ข้อมูลของกรมขนส่งฯ * ข้อยกเว้นกรณีไม่ต้องติดตั้ง GPS รุ่นที่พร้อมต่อกับเครื่องรูดใบขับขี่ ถ้าสามารถเชื่อมต่อข้อมูล GPS เข้าศูนย์ข้อมูลของกรมขนส่งฯได้ สามารถใช้เครื่อง GPS เดิมที่ติดตั้งอยู่แล้วได้ ติดตั้ง GPS พร้อมเครื่องรูด
ใบขับขี่
รถบรรทุกตั้งแต่ 10 ล้อขึ้นไป ลักษณะ 1,2,3,5 (ไม่ประจำทาง) เชื่อมต่อข้อมูล GPS เข้าศูนย์ข้อมูลของกรมขนส่งฯ * ข้อยกเว้น ถ้าสามารถเชื่อมต่อข้อมูล GPS เข้าศูนย์ข้อมูลของกรมขนส่งฯได้ สามารถใช้เครื่อง GPS เดิมที่ติดตั้งอยู่แล้วได้ ติดตั้ง GPS พร้อมเครื่องรูด
ใบขับขี่
รถบรรทุกตั้งแต่ 10 ล้อขึ้นไป ลักษณะ 1,2,3,5 (ส่วนบุคคล) เตรียมติดตั้ง GPS พร้อมเครื่องรูดบัตรใบขับขี่รวมถึงรถเก่าในปี พ.ศ. 2562 ติดตั้ง GPS พร้อมเครื่องรูด
ใบขับขี่

HOME

Skytrackglobal GPS Tracking

Tel: 02 6321151

Fax: 02 6320500

Hotline: 086 3353829

LINE ID: nexgendltgps


FOLLOW US
Copyright © 2016 skytrackglobal-gpstracking.com. All Rights Reserved. Designed By Golly-design